top of page

Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij het secretariaat worden ingediend met vermelding van de volgende gegevens:

  • de naam en het adres van de klager;

  • de datum;

  • de naam van de beklaagde;

  • de omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar wordt gemaakt met vermelding van eventuele;

  • getuigen en andere bewijsmiddelen; en

  • met bijsluiting van relevante bescheiden.

bottom of page